Ergates (Ergates) faber Prioninae  Callipogonini
Ergates (Ergates) faber (Linnaeus, 1761)
female, Spain